Zestaw 05 | TWO TAILED DOG + CỦ CHI TUNNELS RESTORATION REPORT

120.00

tytuł: Two Tailed Dog

autor: Michał Adamski

edycja zdjęć: Ewa Meissner, Filip Ćwik

projekt graficzny: Andrzej Dobosz / http://dobosz.studio /

wydawca:  PIX.HOUSE / Michał Adamski

miejsce wydania: Poznań

format: 20×25,5 cm

ilość stron: 96

nakład: 300 sztuk

język: angielski

okładka: twarda

ISBN: 978-83-952480-8-5

___

text and book concept: Anna Pilawska-Sita & Michał Sita

drawings: Anna Pilawska-Sita

photographs: Michał Sita

1982 technical drawings and photographs: Kazimierz Kwiatkowski

dTP: Marcin Markowski

translation: Agata Lewandowska

publisher: PIX.HOUSE, Poznań 2019

format: 17 x 22,7 cm

pages: 84

print run: 300

language: English

Na stanie (może być zamówiony)

KOD: TTD_Z05 Kategoria:

TWO TAILED DOG | Michał Adamski

Węgry leżące między wschodem a zachodem zawsze szukały swojej tożsamości i miejsca na mapie Europy.Powstanie w 1848 roku,  Pakt w Trianon w 1920, czy Rewolucja w 1956 roku to daty, które zna każdy Węgier i powoła się na nie w każdej rozmowie o tym, co się w kraju nie udało, a mogło.

Tytułowy Pies o dwóch ogonach to partia polityczna założona przez grupę artystów, którzy w swoich działaniach performatywnych i happeningach wyśmiewają rządzących i ich sposoby zdobywania władzy. Życie wieczne, darmowe piwo, dwa zachody słońca dziennie czy zakaz chorób jako rozwiązanie problemów służby zdrowia to tylko niektóre hasła z ich programu wyborczego. Ich ironiczne spojrzenie na rzeczywistość stało się dla mnie kluczem do opowiedzenia o umacniającym się autorytaryzmie Viktora Orbana.

[English description]

Hungary, which lies between the West and the East, has always been looking for its identity and its place on the European map. The 1848 uprising, the 1920 Treaty of Trianon, or the 1956 revolution – these are the dates which are familiar to every Hungarian and which will be cited in every conversation about what was not successful in the country, but could have been.

The titular Two-Tailed Dog is a political party founded by a group of artists who, in their performative activities and happenings, mock the authorities and their methods of winning power. Eternal life, free beer, two sunsets a day, or a prohibition ondiseases as a solution to  healthcare problems are just some of the slogans out of their election program. Their ironic insight into reality became a key to my narration of Victor Orban’s growing authoritarianism.

___

CỦ CHI TUNNELS RESTORATION REPORT | Anna Pilawska-Sita & Michał Sita

Współczesny patos szkoleń dla poborowych, fantazja turystów uruchamiana przez zastawione tu na nich pułapki – narastają wokół wyobrażeń o ogromnym labiryncie korytarzy, równoległym świecie tuneli łączących szpitale, szkoły, centra dowodzenia i sale kinowe, wszystko to ukryte kilka metrów pod powierzchnią ziemi. 250 kilometrowa sieć tuneli zbudowanych na trzech poziomach umożliwiała przetrwanie w czasie, kiedy życie na powierzchni było niemożliwe, gdy amerykańskie bombardowania zmieniły prowincję Cu Chi w zgliszcza pozbawione roślin, zwierząt i ludzi. Tunele rozbudowane w czasie wojny amerykańskiej do rozmiarów podziemnego miasta, były odpowiedzią na brutalność tego konfliktu, materializującą się w formie utrzymywanych w tajemnicy, ciasnych, ciemnych i pełnych robactwa korytarzy.

[English description]

The modern-day pathos of recruit training, tourists’ fantasies triggered by traps set for them – these mount up around the preconceptions of the huge maze of corridors, the parallel world of tunnels connecting hospitals, schools, command centres and cinema theatres, all this hidden underground. The 250-kilometer network of tunnels built on three levels ensured survival at the time when life on the surface was impossible, when American bombardments turned the Cu Chi province into rubble devoid of plants, animals and people. The tunnels, expanded to the size of an underground city during the American War, were the answer to the brutality of the conflict, materializing in the form of secret corridors which were narrow, dark and crawling with insects.