FACING BREXIT / BLUE BOX | PIOTR MAŁECKI, MARIUSZ FORECKI

FACING BREXIT / OBLICZA BREXITU | Piotr Małecki

BLUE BOX | Mariusz Forecki

TERMIN WYSTAWY: 12.11.2021 – 04.12.2021

spotkanie z autorami : 04.12.2021

MIEJSCE WYSTAWY: Wolny Dziedziniec Urzędu Miasta Poznania – plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań

 

WSTĘP WOLNY

FACING BREXIT / OBLICZA BREXITU

Piotr Małecki | NAPO IMAGES | www.piotrmalecki.com

Jak Brexit wpłynie na Ciebie?

Zadałem to proste pytanie ludziom spacerującym po ulicach Londynu i zaprosiłem ich do mojego prowizorycznego studia na chodniku.

Londyn, marzec 2019r.

BLUE BOX

Mariusz Forecki | PIX.HOUSE | www.forecki.pl

Blue box to technika, w której filmuje się osobę na niebieskim tle, aby później komputerowo wkleić ją w nową, dowolnie wybraną rzeczywistość. Polska jest członkiem Unii Europejskiej od 1 maja 2004 roku. Fotografie powstały w latach 2003–2007.

Po latach korzyści czerpanych z członkostwa w Unii Europejskiej i wielkim entuzjazmie roku 2004, koalicja konserwatywnych partii rządzących poddaje w wątpliwość słuszność tamtego wyboru. Błyskawicznie przeprowadza zmiany podważające prawo UE, którego Polska zobowiązała się przestrzegać podpisując w 2003 roku traktat akcesyjny. 

Pandemia COVID-19 spowodowała ogromne zmiany w codziennym funkcjonowaniu. Większość galerii handlowych pozostawała przez kilka miesięcy zamknięta. Zakazano organizowania festiwali muzycznych, festynów i spotkań podobnych tym, jakie zarejestrowałem kilkanaście lat wcześniej. Wiele krajów całkowicie zamknęło swoje granice. Utrudnienia w światowym handlu spowodowały wzrost cen towarów przemysłowych i problemy z ich dostępnością. Z pandemii odnosimy też niepokojące korzyści – wiemy, co możemy stracić i jak może wyglądać świat, gdy zaczniemy sami, niejako na własną prośbę, wykluczać się z tej europejskiej wspólnoty. 

Wszystkie fotografie zostały wykonane na małoobrazkowym filmie pozytywowym FUJICHROME 64T TYPE II, dedykowanym do fotografowania w świetle sztucznym, oraz przy użyciu lampy błyskowej z żółtym filtrem. Zdjęcia nie były modyfikowane cyfrowo.

Wystawie towarzyszy książka zaprojektowana przez Andrzeja Dobosza /dobosz.studio/.

Wystawa realizowana w ramach projektu „Społeczna pracownia dokumentu Pix.house” współfinansowanego przez Miasto Poznań i Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.