DISKO | kultura zabawy

TERMIN WYSTAWY: 31.03 – 15.04.2016 r.

wernisaż: 31.03 (czwartek) – godzina 18:30

MIEJSCE: PIX.HOUSE – GŁOGOWSKA 35a Poznań

WSTĘP WOLNY

Godziny otwarcia PIX.HOUSE: 

Galeria czynna od wtorku do soboty od 16:00 do 20:00, w niedzielę od 14.00 do 16.00.

Grupy zorganizowane mogą umawiać się indywidualnie – zapraszamy do kontaktu.

fot. Renata Dąbrowska

Serdecznie zapraszamy na cykl wystaw poświęconych zabawie i celebracji czasu wolnego.

Jak bawimy się w czasie wolnym? Co zmieniło się przez lata? Jakie są różnice w celebracji zabawy w Polsce i zagranicą?

Mamy jednak nadzieję, że zawsze będziecie wspominać czas spędzony w Joylandzie jako coś wyjątkowego. Nie sprzedajemy mebli. Nie sprzedajemy samochodów. Nie sprzedajemy ziemi, domów ani funduszy emerytalnych. Nie mamy żadnych celów politycznych. Sprzedajemy zabawę.

Stephen King (z książki Joyland)

Na pierwszej wystawie “DISKO” zaprezentowane zostaną zestawy zdjęć Renaty Dąbrowskiej (Wiejskie dyskoteki), Piotra Małeckiego (Disco Polo) oraz Macieja Dakowicza (Cardiff nocą).

Plan wydarzenia:

– otwarcie wystawy: “DISKO”
– spotkanie i dyskusja z autorami zdjęć

Wstęp wolny!

 

Renata Dąbrowska (ur. 1983), mieszka w Gdańsku. Absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi (dyplom z wyróżnieniem). Wielokrotna laureatka polskich konkursów fotografii prasowej. Od 2005 roku współpracuje z trójmiejskim oddziałem “Gazety Wyborczej”. Inne publikacje: „Duży Format”, „Wysokie Obcasy”, „Newsweek Polska”, „Polityka”, „Wprost”, „Tygodnik Powszechny”, „Gazeta Polska”, „Press”. Na swoim koncie ma też wiele wystaw fotograficznych, indywidualnych i zbiorowych. W 2012 wydała album z fotografiami pt. “Ja, Renata Dąbrowska ­ 100 Portretów”. Od 2009 roku prowadzi blog dziewczynkazaparatami.blogspot.com Laureatka Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego dla Twórców Kultury na rok 2012, oraz Stypendium Kulturalnego Miasta Gdańska 2012 r.

http://renatadabrowska.com/

„Wiejskie dyskoteki”

Zafascynowali mnie młodzi ludzie, klimaty między nimi, kolory. W ciągu dwóch lat byłam na kilkunastu takich dyskotekach, w województwie pomorskim, kujawsko – pomorskim i warmińsko – mazurskim. Pracowałam nad tym tematem dla siebie, nikt go ode mnie nie zamawiał ale też nie wymagał, jak mam go robić

 

Piotr Małecki – fotograf, filmowiec, dokumentalista, współzałożyciel i członek agencji Napo Images. Wielokrotnie nagradzany w konkursach fotograficznych w Polsce i za granicą. Publikował w magazynach “Stern”, “Der Spiegel”, “Newsweek”, “Time”, “The New York Times”, “The Guardian”, “Financial Times”, “Polityka”.

www.piotrmalecki.blogspot.com/

Disco polo to muzyka małych polskich miast i wsi. Mimo że wiele osób nie zdradza się z przywiązaniem do tej muzyki, disco polo przeżywa rozkwit i zdobywa nowych fanów – także wśród bywalców warszawskich klubów.

 

Maciej Dakowicz urodził się 1976 roku w Białymstoku. Uzyskał tytuł doktora informatyki. Porzucił naukę koncentrując się na pracy fotografa, podróżnika i dokumentalisty. Ma w swoim dorobku wiele publikacji, wyróżnień konkursowych. Uczestniczył w licznych wystawach i festiwalach fotograficznych na całym świecie. Maciej jest współzałożycielem “Third Floor Gallery” w Cardiff i należy do polskiego kolektywu Un-Posed.

www.maciejdakowicz.com

“Car­diff nocą”

“Car­diff to sto­li­ca Walii. W mło­dym i dy­na­micz­nym 300-ty­sięcz­nym mie­ście sku­pia się życie nocne ca­łe­go re­gio­nu. Lu­dzie spo­ty­ka­ją się tu w so­bot­ni wie­czór w cen­trum mia­sta w jed­nym tylko celu – żeby im­pre­zo­wać. Ulica staje się miej­scem zda­rzeń w ich życiu waż­nych i bła­hych, tłem roz­ma­itych pe­ry­pe­tii ży­cio­wych. Zdję­cia po­wsta­ły mię­dzy li­sto­pa­dem 2008 a mar­cem 2010 r.”.

Partnerzy: