KURZ | Wolny dziedziniec

Mariusz Forecki 

miejsce: Wolny Dziedziniec Urzędu Miasta Poznania, plac Kolegiacki 17

wystawa jest dostępna do 31 stycznia 2023.

Wystawa i publikacja powstała dzięki wsparciu Miasta Poznań | ZAIKS | Izy i Mariusza Stolarskich.
Wystawa jest fragmentem zestawu fotografii, które znalazły się w książce pt: KURZ / DUST / ПЫЛЬ

Zebrałem fotografie z wielu moich podróży po byłym Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich – w końcowym stadium jego istnienia i w czasie kształtowania się nowego ładu społeczno-politycznego. Obserwowałem, jak byłe republiki, wchodzące wcześniej w skład ZSRR, odzyskiwały niepodległość. Widziałem narodziny nowych państw, walkę o tożsamość, powroty wysiedlonych narodów i wyjazdy w poszukiwaniu lepszego życia. Wtedy nie zdawałem sobie sprawy, że jestem świadkiem wydarzeń, które okazały się symbolami rozpadu państwa, zbudowanego na tyranii i niewyobrażalnym cierpieniu ludzi. Z kurzu, powstałego po tym upadku, wyłonił się obraz nowego imperium, które za pomocą brutalnej propagandy i nowoczesnej socjotechniki, przekształciło się – pod pozorami demokracji – w imperium zła, zagrażające światu opartemu na ideach humanizmu i prawie człowieka do wolności i szczęścia.

Mariusz Forecki, lipiec 2022