Iron Soldiers – zawsze gotowi | Andrzej Dobosz

Iron Soldiers – zawsze gotowi /2015/

Andrzej Dobosz

“My staramy się być gotowi na wszystko, niezależnie od tego, z której strony niebezpieczeństwo miałoby nadejść” – mówi dowódca formacji paramilitarnej Iron Soldiers – Filip Rogowski – przytaczając stare motto Harcerstwa “Parati semper”, czyli “Zawsze gotowi”.

Iron Soldiers to formacja paramilitarna założona w 2009 roku, zrzeszająca w swoich szeregach młodych ludzi.
Jej działalność obejmuje teren całej Polski, jednakże większość podejmowanych inicjatyw odbywa się na terenie powiatu wrzesińskiego. Formacja zorganizowany jest na wzór Wojska, dlatego też obowiązuje w nim hierarchia wojskowa. Do głównych celów Formacji należą m.in. działanie na rzecz niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej i jej umacniania, przygotowywanie obywateli Rzeczypospolitej Polskiej do obrony cywilnej.
Zdjęcia powstawały w powiecie wrzesińskim (Wielkopolska) w takich miejscowościach jak Unia, Bierzglinek, Zagórów, Otoczna od stycznia do września 2015 roku.