Kolekcja Wrzesińska | Mariusz Forecki

Kolekcja Wrzesińska /2011-12/

Mariusz Forecki

W 2009 roku pojawił się pomysł na Kolekcję Wrzesińską, czyli na tworzenie artystycznego archiwum fotograficznego Wrześni, ukazującego „aktualny stan” miasta i jego mieszkańców, przefiltrowany przez wrażliwość jednego twórcy.
Pierwszym zaproszonym artystą był Bogdan Konopka, przedstawiciel nurtu „fotografii elementarnej”. Drugim współpracującym fotografem był Andrzej Jerzy Lech – jeden z najważniejszych polskich dokumentalistów, fotograf, artysta i pasjonat mieszkający i pracujący w New Jersey i w Nowym Jorku.W 2012 roku Wrześnię sfotografował Mariusz Forecki, w 2013 Nicolas Grospierre i w 2014 roku Zbigniew Tomaszczuk, fotograf i teoretyk fotografii.
Pomysłodawcą oraz kuratorem całości jest Waldemar Śliwczyński – redaktor naczelny „Kwartalnika Fotografia„, a także wydawca wrzesiński. Projekt powstaje dzięki finansowemu wsparciu burmistrza Wrześni Tomasza Kałużnego i radnych Rady Miejskiej we Wrześni.

Mariusz Forecki tak napisał o swoim zestawie zdjęć:
„W fotografiach starałem się być przede wszystkim szczery, nie chciałem, aby cokolwiek wprowadziło zniekształcenia w relację obraz-odbiorca. Dlatego tak mało miejsca zajęły zdjęcia ustawiane. Te, które się trafiają, wynikają z idei wprowadzenia różnorodności do całego zestawu i zawsze są podyktowane naturalną potrzebą bohatera zdjęcia. Do tego wszystkiego dodałem moje postrzeganie rzeczywistości – przyjazne, ciepłe, trochę z przymrużeniem oka, czyli te elementy, które są potrzebne nam wszystkim do funkcjonowania we współczesnym świecie.”