Lokale wyborcze | Marek Zakrzewski

Lokale Wyborcze /2014-2015/

Marek Zakrzewski

Lokale wyborcze w Wielkopolsce w trakcie wyborów samorządowych, prezydenckich oraz referendum, 2014-2015.

Zestaw wyłoniony i nagrodzony w konkursie Wielkopolska/Teraz