Mariusz Forecki | Okruchy dnia

Prezentujemy pierwszą część fotografii wykonanych przez Mariusza Foreckiego w latach 1986-1994.

Zdjęcia zostały zdigitalizowane i opracowane używaną przez fotografa metodą cyfrowej reprodukcji bezpośrednio z negatywu. Pozwoliło to na zachowanie obrazu w doskonałej jakości. Fotografie są przygotowane w formie plików cyfrowych w formacie 60×40 cm i rozdzielczości 300 DPI. 

Filmy, na jakich wtedy fotografował to w większości bardzo dobry (produkowany na licencji firmy Ilford) Fotopan HL o czułości 400 ASA. Czasami, gdy Fotopan HL zaczął być trudno dostępny (ze względu na kryzys gospodarczy), fotografował na przemycanym przez kolegów, pracujących na praktykach studenckich w byłej Niemieckiej Republice Demokratycznej, słabej jakości filmie ORWO NP27. Sporadycznie też używał rosyjskiego filmu FOTO 250.

Forecki intensywnie rejestrował szeroko pojęte życie codzienne. Skupiał się na sytuacjach zwyczajnych, które działy się tuż obok niego (handel, początki prywatnego biznesu, nowe ruchy religijne), nie stronił też od ważnych tematów społecznych, niezbyt chętnie eksponowanych w tamtych latach (praca dzieci, szara strefa handlu, wykluczenie społeczne). Podróżował z aparatem po całej Polsce, jednak większość jego fotografii dotyczy Poznania i Wielkopolski. Część zdjęć publikował ukazujący się wtedy w Poznaniu tygodnik Wprost, a po roku 1990 lokalny tygodnik Poznaniak. Fotografie Foreckiego są proste w formie, widać, że jego celem było poszukiwanie treści. Nie epatuje atrakcyjnym kadrem, nie używa efektownych środków wyrazu. Czasami prosi bohaterów o pozowanie. Można odnieść wrażenie, że pokazuje świat nieśmiało, trochę z boku, z dystansem. Swoją obecnością nie zaburza zastanej sytuacji. Powstały w okresie transformacji społeczno-politycznej dokument niezwykle trafnie opisuje tamtejszą rzeczywistość. Forecki konsekwentnie kontynuuje ten sposób fotografowania i doboru tematów.

Po roku 2009 fotograf wydał kilka książek podsumowujących i rozwijających wcześniejsze obszary swoich zainteresowań: „I Love Poland” (ZPAF OW 2009), „W pracy” (ZPAF OW 2012), „Człowiek w ciemnych okularach” (ZPAF OW, PIX.HOUSE 2016), „Mechanizm. Polska 1988-2019” (PIX.HOUSE 2019).

Więcej:

https://www.forecki.pl/

https://pl.wikipedia.org/wiki/Mariusz_Forecki

PROJEKT FINANSOWANY W RAMACH STYPENDIUM ARTYSTYCZNEGO MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO