Otwarcie centrum handlowego | Mariusz Forecki

Otwarcie centrum handlowego /2005/

Mariusz Forecki

W aglomeracji poznańskiej nasycenie centrami handlowymi jest bardzo wysokie. Ciągle jeszcze buduje się kolejne, jeszcze większe obiekty przeznaczając na ten cel grunty miejskie i tereny zielone. Poznań ma jeden z największych współczynników powierzchni handlowych przypadających na jednego mieszkańca – dzisiaj (2014) zajmują one 207 ha, a kolejny projekt zakłada zwiększenie ich powierzchni o kolejne 41 ha.