Punkt skupu 1989 | Mariusz Forecki

Punkt skupu /1989/

Mariusz Forecki

Od początku roku (1989) utrzymuje się trudna sytuacja w produkcji rolnej, zwłaszcza zwierzęcej. Po niższych w ubiegłym roku zbiorach roślin paszowych nastąpiło załamanie trendów rozwojowych pogłowia trzody chlewnej. Systematycznie następowała relatywna poprawa opłacalności produkcji bydła mlecznego w stosunku do produkcji żywca rzeźnego. Zauważalne było odchodzenie rolników od chowu trzody. Świadczył o tym spadek cen prosiąt i pogłowia macior w pierwszym półroczu br. oraz wzrost pogłowia tuczników. W pierwszym półroczu br. nastąpił spadek skupu żywca o ponad 4% i nadal maleje. Obecny stan i struktura wiekowa pogłowia wskazuje na możliwość znacznego załamania się dostaw żywca na rynek w IV kwartale br. Wzrost cen prosiąt w ostatnim miesiącu wyprzedzający stopę inflacji, który zazwyczaj prognozował podejmowanie chowu trzody, przy stale malejącym stadzie loch jest zbyt mały, aby wskazywać na pozytywne trendy rozwojowe.
/Zmierzch dyktatury. Tom 2. Wybór, wstęp i opracowanie: Antoni Dudek. Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2010. Wydanie pierwsze poprawione/