Społeczność Fantasy | Artur Pławski

Społeczność fantasy /2016/

Artur Pławski

Społeczność FANTASY – próba stworzenia obrazu nowo powstającej grupy społecznej, która jak każda społeczność połączona jest ze sobą za pomocą więzi społecznych, sposobem wzajemnej komunikacji, wykonywanymi czynnościami oraz wyznawanymi wartościami. Poznań.

Projekt nagrodzony w konkursie WLKP/TERAZ.