Sprzątanie rzeki | Adrian Wykrota

Sprzątanie rzeki Główna /2015/

Adrian Wykrota

W ramach Dnia Wody i Pierwszego Dnia Wiosny Fundacja Ratowania Zabytków i Pomników Przyrody zorganizowała oczyszczanie Głównej w Poznaniu. Tydzień później rzeka znów została poważnie zanieczyszczona.