Teatr więźniów | Andrzej Dobosz

Teatr więźniów /04.2014/

Andrzej Dobosz

Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Więziennej Twórczości Teatralnej był Areszt Śledczy w Poznaniu, a celem – upowszechnianie kultury teatralnej i literackiej wśród osób osadzonych i rozwijanie ich aktywności twórczej. W konkursie wzięło udział osiem zespołów teatralnych z całej Polski – osadzeni mężczyźni i kobiety z zakładów karnych w Lublińcu, we Wrocławiu, w Strzelcach Opolskich, Turawie i Kwidzynie. Nazwy ich zespołów to m.in.: „Próba”, „Korektor”, „Protezownia” czy „Widno-kręgi”. Publiczności zaprezentowała się też grupa teatralna Teatr Innego Świata z Aresztu Śledczego w Poznaniu oraz grupa Próba z oddziału III penitencjarnego przy Areszcie Śledczym w Poznaniu.