Turniej wojów w Grzybowie| Mariusz Forecki

Turniej wojów w Grzybowie /2014/

Mariusz Forecki

Grzybowo – wczesnośredniowieczne grodzisko (województwo wielkopolskie, powiat wrzesiński, gmina Września), 7 km na północny wschód od miasta Wrześni, zlokalizowane w południowej części wsi zwanej Rabieżyce. Od 1997 wchodzi w skład Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy jako Oddział Rezerwat Archeologiczny – Gród w Grzybowie, które jest głównym organizatorem wydarzenia wraz partnerem strategicznym: Wiejskim Stowarzyszeniem Edukacyjno-Kulturalno-Turystycznym „Szansa” z Grzybowa. W organizację wydarzenia włącza się także społeczność lokalna Grzybowa, której przewodzi sołtys.