IV Grzybowski Turniej Wojów | Michał Sita

IV Grzybowski Turniej Wojów /2017/

Michał Sita

Rezerwat Archeologiczny Gród w Grzybowie, Oddział MPP na Lednicy,19-20 sierpnia 2017.

O wiele ciekawsze niż to, jak grupy rekonstrukcyjne wyobrażają sobie wygląd historycznych wydarzeń i postaci, są na wskroś współczesne motywacje rekonstruktorów. Poza oczywistym aspektem spektaklu rekonstrukcje to osobny fenomen, angażujący współczesnych nam ludzi z ich charakterystycznymi wartościami, poglądami, celami jakie realizują poprzez inicjatywy rekonstruktorskie.

Hobbyści odtwarzający czasy Mieszka, średniowieczne bitwy, biblijne epizody czy wydarzenia II Wojny Światowej – nie tylko uczestniczą w niewinnych jarmarcznych pokazach, ale też realizują dość specyficzne wizje identyfikacji, świata, wartości i wspólnoty, jakie uważają za istotne. Rekonstruktorzy odwołujący się do przedchrześcijańskich czasów, jak ci z Grzybowa odgrywający sceny z życia pierwszych Piastów, podobnie jak na całym terenie byłych republik ZSRR i krajów satelitarnych – często łączą specyficzny rodzaj nacjonalizmu z kultem fizyczności i neopogańską duchowością obierającymi za cel odtworzenie najstarszych podstaw dzisiejszej narodowej wspólnotowości. Zupełnie inaczej niż rekonstruktorzy odtwarzających bitwy II Wojny Światowej, w których elementy martyrologicznej dumy narodowej wysuwają się na pierwszy plan. Założenia rekonstruktorów, hierarchiczne wojskowe struktury jakie tworzą w swoich klubach, wartości, jakie uważają za warte propagowania – to aspekty dalekie od oczywistości. Rekonstrukcje historyczne jako działania społeczne i masowe – za każdym razem są przedsięwzięciami nacechowanymi symbolicznie. Pokazują uczestnikom co jest dobre, co złe, propagują wartości, określają właściwe sposoby odczytania historii.