Pulteramy | Forecki, Wykrota

Piłka / 2017

fot. Mariusz Forecki

Chomętowo / 2017

fot. Adrian Wykrota

Pulter, polter, polterabend, polteram… to charakterystyczny dla Wielkpolski, Śląska i Pomorza zwyczaj urządzania hucznych imprez połączonych z biciem szkła, organizowanych w domu panny młodej w przeddzień wesela. Poza Polską tradycję polterabend spotykane są w Niemczech, Czechach i Szwecji. W 2017 roku etnolodzy związani z poznańskimi ośrodkami naukowymi zbadali współczesne sposoby obchodzenia pulteru w czterech wielkopolskich miejscowościach.

Rakoniewice / 2017

fot. Adrian Wykrota

Siedlec / 2017

fot. Mariusz Forecki

Publiczne, otwarte spotkania z uczestnikami badań w których wzięli udział etnolodzy z Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM w Poznaniu, Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie i fotografowie PIX.HOUSE, odbyły się 28 i 30 listopada 2017 roku.